• ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”
     ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดขนมไทย" ชิมและเลือกซื้อขนมไทย อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ ฝีมือของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาขนมไทย ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารนิสิต” วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 / อาคาร 24 ชั้น 1 / อาคาร 30 ชั้น 1 — “ประธานสภานิสิต” วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 — “นายกสโมสรนิสิ :: อ่านต่อ ::
 • เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี
  ทุกยุคสมัย “ช่างอักษร” พยายามจะกำหนดเสียงและอัตลักษณ์ ของ “พยัญชนะ” หรือ “คำ” บรรจุรหัสนัยผ่านโครงสร้างรูปพยัญชนะ ในวันที่เรายังไม่มีอักษรสำเร็จรูปแพร่หลายเท่าปัจจุบัน อดีตนั้น ช่างหรือนักออกแบบอักษรไทยมีวิธีกำหนดเสียงและอื่นๆผ่านแบบอักษรอย่างไร . เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้ :: อ่านต่อ ::
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ การศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ ในหัวข้อ “ :: อ่านต่อ ::
 • สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”
  สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของ :: อ่านต่อ ::
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้เดินทางไปศ :: อ่านต่อ ::
 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5” รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และร่วมประกวดฑูตวัฒนธรรมในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิท :: อ่านต่อ ::
 • ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”
  ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ” จบลงด้วยความประทับใจ กับการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เสียงของพ่อ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบสุดท้ายของการแสดง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และอาจารย์เพียรพิลาส พิริยะโภคานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาแล :: อ่านต่อ ::
 • สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์”
  สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์” สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เชิญชม!! ละครโทรทัศน์ ชุด "มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์" ผลงานสอบปลายภาค นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทย :: อ่านต่อ ::
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
  "ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม" ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ "ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม" จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ **จำหน่ายทุกวันพุธ** เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าร้าน :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ชุมนบ้านดงเย็น" ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้!!! ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประย :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560" Open House 2017 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี --- :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อแสดงผลงานของครูอาสา การประกวดอ่านบทความ "ว :: อ่านต่อ ::
 • มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560
  มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 :: อ่านต่อ ::
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม "Access English" เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านและเขียน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) :: อ่านต่อ ::
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุริยา พันธ์โกศล ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและเทคนิควัสดุ #BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พชรวัฒน์ เส้นทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา #BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวินัย เกิดทับทิม ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ #BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ ตั้งเมตตาจิตตกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็น "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ #BSRURecentnews ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ใหม่ #BSRUNews
 • มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2”
  มบส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ระยะที่ 2" มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อการบริหา :: อ่านต่อ ::
 • ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญช้อปฟรี “หนังสือดี มีคุณค่า” ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3
  ข่าวดีสำหรับผู้ที่รักการอ่าน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญช้อปฟรี "หนังสือดี มีคุณค่า" ตั้งแต่วันนี้!!! จนกว่าหนังสือจะหมด ณ ห้องสมุด อาคาร 8 ชั้น 3 #BSRUUpnext ช้อปฟรี "หนังสือดี มีคุณค่า" #BSRUNews
 • คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2”
  คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ "ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2" วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ "ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ครั้งที่ 2" กิจกรรมที่ 1 : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด ณ ห้องประชุม อาคาร 30 ชั้น 10 โดย ผศ. :: อ่านต่อ ::
 • วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต “BSRU Marching Band Competition 2017”
  วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต "BSRU Marching Band Competition 2017" วันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 วิทยาลัยการดนตรี จัดการประกวดวงโยธวาทิต "BSRU Marching Band Competition 2017" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ :: อ่านต่อ ::
 • ภาพบรรยากาศ โครงการ “บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้” กับ มบส. ครั้งที่ 7
  ภาพบรรยากาศ โครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้" กับ มบส. ครั้งที่ 7 วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช จัดโครงการ "บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิต สร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้" กับมห :: อ่านต่อ ::
 • มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)
  มบส. ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา แด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ :: อ่านต่อ ::
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน “เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย” จากคณาจารย์ประจำ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ประจำ (เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน "เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย" จากคณาจารย์ประจำ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 6 ชั้น 1 #BSRUAnnouncemen :: อ่านต่อ ::
 • ภาพบรรยากาศการจัดพิธี “ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต”
  ภาพบรรยากาศการจัดพิธี "ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธี "ทำบุญครบ 100 วัน สตมวาร การสวรรคต” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 21 มกราคม 2560 สามารถชมได้ที่ youtube channel : BSRU News https://www.youtub :: อ่านต่อ ::
 • ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง “ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม”
  ภาพบรรยากาศการแสดงโขนเรื่อง "ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม" วันที่ 18 มกราคม 2560 สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแสดงโขนเรื่อง "ธ เสด็จจากฟ้าคุ้มประชาชาวสยาม" เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ :: อ่านต่อ ::
 • ภาพบรรยากาศการจัดงาน “วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560”
  ภาพบรรยากาศการจัดงาน "วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560" ภาพบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "วันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560" สามารถชมได้ที่ youtube channel : BSRU News https://youtu.be/E :: อ่านต่อ ::
 • สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน”
  สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับ สาธิต มบส. จัดโครงการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน" สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการ "พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน" (English Development Youth Camp) ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2560 ณ :: อ่านต่อ ::
Load More