• ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา - สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช --- กิจกรรมครั้งที่ 1 : :: อ่านต่อ ::
 • “ยากที่จะลบ” Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด
  รอยแผลที่มันยังคาหัวใจ ต้องใช้เวลาแค่ไหนที่จะลบเธอ... "ยากที่จะลบ" Single ใหม่ จาก 5 หนุ่มวง CLOWN ศิลปินลำดับที่ 5 จากบ้านสมเด็จฯเรคคอร์ด (ค่ายเพลงแห่งแรกในสถาบันการศึกษา) --- ติดตามชมมิวสิควีดีโอครั้งแรก พร้อมกัน!!! วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม นี้ เวลา 11.00 น. Youtube channel : BansomdejRecord #BSRUUp :: อ่านต่อ ::
 • โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม” ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  นักศึกษา มบส. บินลัดฟ้า ร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559 ส่งนักศึกษาเดินทางไปเ :: อ่านต่อ ::
 • สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ “ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช”
  สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช" ระหว่างวัน :: อ่านต่อ ::
 • กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  กำหนดชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 --- กรณีปกติ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยพิมพ์ใบแจ้งการช :: อ่านต่อ ::
 • ขอเชิญร่วมงาน “ตลาดนัดขนมไทย”
     ขอเชิญร่วมงาน "ตลาดนัดขนมไทย" ชิมและเลือกซื้อขนมไทย อาทิ ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ ฝีมือของนิสิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาขนมไทย ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 2 ชั้น 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้งประธานสภานิสิต&นายกนิสิต
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารนิสิต” วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 1 / อาคาร 24 ชั้น 1 / อาคาร 30 ชั้น 1 — “ประธานสภานิสิต” วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสุริยะ 1 — “นายกสโมสรนิสิ :: อ่านต่อ ::
 • เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมเสวนา: ภูมิปัญญาและคุณค่าของงานออกแบบอักษรไทย ผ่านผลงาน ป.สุวรรณสิงห์ และเสรี
  ทุกยุคสมัย “ช่างอักษร” พยายามจะกำหนดเสียงและอัตลักษณ์ ของ “พยัญชนะ” หรือ “คำ” บรรจุรหัสนัยผ่านโครงสร้างรูปพยัญชนะ ในวันที่เรายังไม่มีอักษรสำเร็จรูปแพร่หลายเท่าปัจจุบัน อดีตนั้น ช่างหรือนักออกแบบอักษรไทยมีวิธีกำหนดเสียงและอื่นๆผ่านแบบอักษรอย่างไร . เชิญผู้สนใจร่วมซึมซับภูมิปัญญาศิลปินนักออกแบบอักษรท้ :: อ่านต่อ ::
 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ ๓ การศึกษาผลงานของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ด้านศิลปวัฒนธรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติ ในหัวข้อ “ :: อ่านต่อ ::
 • สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า”
  สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาฯ จัดกิจกรรม “จากกระโจมไฟ สู่การเดินเรือกรมเจ้าท่า” วันที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของ :: อ่านต่อ ::
 • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ
  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการภาคธุรกิจและรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานองค์กรฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองเอม สุ่นสวัสดิ์ ประธานกรรมการและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ บางเขียว ได้เดินทางไปศ :: อ่านต่อ ::
 • คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5”
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “Sci – Lympic Game ครั้งที่ 5” รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทัพนักกีฬา ตัวแทนทูตวัฒนธรรม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และร่วมประกวดฑูตวัฒนธรรมในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิท :: อ่านต่อ ::
 • ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ”
  ปิดฉากอลังการ ละครเวที “เสียงของพ่อ” จบลงด้วยความประทับใจ กับการแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เสียงของพ่อ” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งรอบสุดท้ายของการแสดง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรนันท์ ไวทยะสิน และอาจารย์เพียรพิลาส พิริยะโภคานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณาแล :: อ่านต่อ ::
 • สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์”
  สื่อสารมวลชน มบส. เชิญชม “มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์” สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ เชิญชม!! ละครโทรทัศน์ ชุด "มนต์รักลูกทุ่ง เดอะซีรี่ย์" ผลงานสอบปลายภาค นิสิตชั้นปีที่ 3 วิชา การผลิตรายการโทรทัศน์ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคาร 11 ชั้น 3 มหาวิทย :: อ่านต่อ ::
 • ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ “ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม”
  "ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม" ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เลือกซื้อ "ผักปลอดสารพิษ ผลผลิตสระยายโสม" จากหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสระยายโสม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี จัดจำหน่ายผักสวนครัว ปลอดสารพิษ **จำหน่ายทุกวันพุธ** เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าร้าน :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ชุมนบ้านดงเย็น” ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "ชุมนบ้านดงเย็น" ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่า 8,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้!!! ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประย :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560” Open House 2017
  ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน "เปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อู่ทองทวารวดี ปี 2560" Open House 2017 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี --- :: อ่านต่อ ::
 • ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ จัดงานอำลาครูอาสาสมัคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบการแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อแสดงผลงานของครูอาสา การประกวดอ่านบทความ "ว :: อ่านต่อ ::
 • มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560
  มบส. จัดสอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน (GPA) ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 :: อ่านต่อ ::
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม “Access English”
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และนักวิจัย เข้าใช้งานโปรแกรม "Access English" เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟังพูดอ่านและเขียน เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่จะนำไปใช้เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) :: อ่านต่อ ::
Load More